เทคนิคดูเลขโทรศัพท์ ว่าเบอร์ไหนมงคลหรือไม่มงคล

มีความเชื่อโชคลางมากมายเกี่ยวกับตัวเลขนำโชคและโชคร้าย ความเชื่อเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม แต่แนวคิดทั่วไปคือตัวเลขบางตัวมีแนวโน้มที่จะนำความโชคดีมาให้มากกว่าตัวเลขอื่นๆ ในบทความนี้ เราจะสำรวจตัวเลขนำโชคและโชคร้ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางส่วน และตรวจสอบว่าเหตุใดจึงถือว่าเป็นเช่นนั้น 1. เลขหนึ่ง บางคนเชื่อว่าเลข 1 เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีเพราะเป็นเลขตัวแรกในตัวอักษร นอกจากนี้ ธุรกิจจำนวนมากเริ่มต้นด้วยพนักงานคนเดียว ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณแห่งความโชคดี 2.…