Saturday, June 15th, 2024

6 เทคนิค ที่มีประโยชน์สำหรับการขายทีมากขึ้น

สกรูปลายสว่าน รับทำเจโบลท์ แปลเอกสาร ชุดตรวจ hiv โกดังสำเร็จรูป เน็ตบ้าน AIS

เมื่อพูดถึงการซื้อสินค้าหรือบริการ คนส่วนใหญ่พึ่งพาสัญชาตญาณของตน อย่างไรก็ตาม สัญชาตญาณสามารถพาใครบางคนไปได้ไกล มีเครื่องมือมากมายที่ผู้ซื้อสามารถใช้ได้เพื่อให้ซื้อได้ดีที่สุด

ในบทความนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุด 17 รายการสำหรับผู้ซื้อจำนวนมาก เมื่อเข้าใจว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น คุณจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความมั่นใจได้อย่างไร

1. การวิเคราะห์ SWOT

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของบริษัท เมื่อทำการวิเคราะห์ SWOT สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ 5 ประการ:

Strengths: บริษัทมีจุดแข็งอะไรบ้างที่อาจนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต? จุดอ่อน: บริษัทมีจุดอ่อนอะไรบ้างที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลวในอนาคต? โอกาส: บริษัทมีโอกาสใดบ้างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ภัยคุกคาม: บริษัทเผชิญกับภัยคุกคามใดบ้างที่อาจทำลายชื่อเสียงหรือธุรกิจในอนาคต งาน: งานใดที่บริษัทควรมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงจุดแข็งและลดจุดอ่อน

2. การวิเคราะห์ PEST

เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อระบุว่าประเทศใดอาจแข่งขันกับบริษัทได้มากที่สุดในแง่ของการค้าและการลงทุน ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง ความมั่นคงทางสังคม และความพร้อมด้านเทคโนโลยี บริษัทต่างๆ สามารถระบุได้ว่าประเทศใดอาจมีความท้าทายในการทำธุรกิจมากที่สุด

3. การวิเคราะห์ SWOT กับคู่แข่ง

เมื่อทำการวิเคราะห์ SWOT กับคู่แข่ง สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาไม่เพียงแต่จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคู่แข่งด้วย สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าการแข่งขันของคุณแข็งแกร่งและอ่อนแอตรงไหน และคุณจะแข่งขันกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

4. แผนที่การเดินทางของผู้ซื้อ

แผนที่การเดินทางของผู้ซื้อเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อช่วยผู้ซื้อวางแผนกระบวนการซื้อตั้งแต่ต้นจนจบ การวางแผนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ (ตั้งแต่การวิจัยไปจนถึงการซื้อ) ผู้ซื้อสามารถระบุอุปสรรคใดๆ ที่พวกเขาอาจพบระหว่างทางได้ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อสร้างแผนการดำเนินการสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการซื้อ

5. แบบสอบถามความคิดของผู้ซื้อ

แบบสอบถามความคิดของผู้ซื้อเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อระบุว่าผู้ซื้อกำลังเข้าใกล้การซื้อด้วยใจที่เปิดกว้างหรือใจที่ปิด โดยการถามคำถาม เช่น “คุณมุ่งมั่นที่จะทำการซื้อนี้มากน้อยเพียงใด” และ “คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้” ผู้ซื้อสามารถระบุได้ว่าพวกเขากำลังดูการซื้ออย่างเป็นกลางหรือทางอารมณ์

6. แผนที่นำเสนอคุณค่าของผู้ซื้อ

แผนที่นำเสนอคุณค่าของผู้ซื้อเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อมีมุมมองด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไร การจัดทำรายการคุณลักษณะต่างๆ (เช่น ราคา คุณภาพ และเวลาการส่งมอบ) ผู้ซื้อสามารถพัฒนาภาพที่ชัดเจนว่าพวกเขายินดีจ่ายเท่าใดสำหรับคุณลักษณะแต่ละรายการ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อสร้างการขายที่โดนใจลูกค้า

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว