Thursday, April 18th, 2024

จัดดอกไม้งานศพอย่างไร ให้มีความหมาย

สกรูปลายสว่าน รับทำเจโบลท์ แปลเอกสาร ชุดตรวจ hiv โกดังสำเร็จรูป เน็ตบ้าน AIS

ดอกไม้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกดีๆให้กับคนพิเศษ ซึ่งไม่ได้มอบดอกไม้ให้กันแค่วันดีๆเท่านั้น ในงานศพก็นิยมนำดอกไม้มาประดับประดาตกแต่งเช่นกัน เพื่อสื่อความหมายดีๆถึงคนที่จากไป และดอกไม้ยังช่วยให้บรรยากาศภายในงานไม่รู้สึกโศกเศร้าเกินไปด้วย แล้วการเลือกชนิดของดอกไม้มาจัดในงานศพอย่างไรให้สวยงามและมีความหมายดีๆด้วย วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน

  1. เลือกดอกไม้งานศพให้เหมาะกับสถานที่

ดอกไม้ที่ใช้จัดในงานศพมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ ดอกไม้สด และดอกไม้แห้ง การเลือกดอกไม้ไว้ใช้ในงานศพ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งสถานที่จัดงาน ประดับเมรุ หรือประดับหีบศพ ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของสถานที่ ปริมาณที่ต้องการใช้ การจัดเตรียม การขนส่ง และสภาพอากาศ เพื่อให้ได้ดอกไม้ที่จะใช้จัดงานได้อย่างเหมาะสม

  1. เลือกดอกไม้งานศพให้เหมาะกับโลงศพ หรือหีบศพ

การบรรจุร่างของผู้เสียชีวิต สามารถเลือกโลงศพ หรือหีบศพได้หลายรูปแบบ บางกรณีก็มีโกศพระราชทาน บางครั้งก็เป็นงานของคนไทย คนจีน คนที่นับถือศาสนาคริสต์ ดังนั้นการเลือกดอกไม้ประดับหีบในงานศพ ต้องเลือกให้เหมาะสมและเข้ากับหีบศพในรูปแบบต่างๆ

  1. เลือกดอกไม้งานศพให้เหมาะสมกับงบประมาณ

การกำหนดงบประมาณ จะทำให้จัดดอกไม้ได้ตามงบประมาณที่มี หากไม่กำหนดงบประมาณเลย อาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดดอกไม้สูงเกินความจำเป็นได้

  1. เลือกดอกไม้งานศพให้เหมาะสมกับจำนวนวันในการสวดพระอภิธรรม

การจัดงานดอกไม้งานศพส่วนใหญ่มักจะจัดงานนานเกิน 2 วันขึ้นไป โดยเฉพาะการทำพิธีแบบพุทธ บางครั้งอาจยาวนานไปถึง 7 วันได้ การเลือกดอกไม้ใช้จัดงานจึงต้องเลือกดอกไม้ที่สามารถอยู่ได้หลายวัน โดยไม่เหี่ยวเฉาไปเสียก่อน เพราะไม่อย่างนั้นต้องมาจัดดอกไม้ใหม่ ทำให้เสียเงินเพิ่มขึ้นอีก

  1. เลือกดอกไม้งานศพจากดอกไม้

ดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่คนมักจะเลือกใช้ดอกเบญจมาศ, ดอกกุหลาบ, ดอกไฮเดรนเยีย, ดอกคาร์เนชั่น, ดอกลิลลี่, ดอกเยอบีร่า กัน เพราะดอกไม้พวกนี้สื่อถึงคุณค่า และส่งให้ผู้เสียชีวิตไปสู่ภพภูมิที่ดี

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว